Rusztowania ramowe i rusztowania jezdne aluminiowe


rusztowania ramowe

Propozycja firmy Eurosprzęt Plus

Nasza firma funkcjonuje nie tylko jako miejsce sprzedaży, ale także wypożyczalnia rusztowań. Dostaniecie u nas Państwo gotowe zestawy rusztowania jak i jego poszczególne elementy.

Zestawy rusztowania przygotowujemy według Państwa zapotrzebowania lub projektujemy według przedstawionych nam danych lub rysunków. Zaprojektowane zestawy w zakresie bezpieczeństwa spełniają wymogi Polskich Norm.

Z nami zbudujecie Państwo szybko, tanio i przede wszystkim bezpiecznie!

Oferta dzierżawy obejmuje:

 • Rusztowania ramowe – Plettac, Altrad-Mostostal(Layher),
 • Rusztowania aluminiowe przejezdne,
 • Rusztowania przestrzenne (modułowe),
 • Rusztowania typu „Warszawa”.

Oferta sprzedaży obejmuje:

 • Rusztowania ramowe – Plettac, Altrad-Mostostal(Layher),
 • Rusztowania aluminiowe przejezdne,
 • Rusztowania przestrzenne (modułowe),
 • Rusztowania typu „Warszawa”,
 • Osprzęt do rusztowań: śruby kotwiące, kołki rozporowe, złącza krzyżowe, złącza obrotowe, łączniki kotwiące, stopy rusztowaniowe, siatki i plandeki rusztowaniowe,
 • Akcesoria budowlane:
  • zsypy do gruzu,
  • kozły budowlane,
  • wciągarki.

 

Rusztowanie ze względu na swoje przeznaczenie i rodzaj wykonywanych na nim prac charakteryzuje się między innymi innym usytuowaniem w stosunku do budynku w odróżnieniu do szalunków. Najczęściej montaż rusztowania wykonuje się przy istniejących ścianach i służy do prowadzenia różnego rodzaju prac remontowych. W związku z tym nie musi być idealnie dopasowane do bryły budynku, może być troszkę szersze, bądź węższe (w odróżnieniu od szalunków). W zależności od potrzeb danej budowy, harmonogramu prowadzonych na niej prac, ilości wymaganego sprzętu itp., montaż rusztowania przy budynku można wykonać praktycznie w dowolny sposób. Można go obstawić rusztowaniem dookoła w całości lub montować je etapami, obstawiając najpierw jedną ścianę, a potem kolejne.

Rusztowania ramowe czy rusztowania jezdne aluminiowe, na prostych ścianach, w typowym ustawieniu powinny być zmontowane zgodnie z instrukcją montażu rusztowania danego producenta. W przypadku obiektów bardziej skomplikowanych, o nieregularnych kształtach, powinny być wykonywane indywidualne projekty ustawienia rusztowania. Osoby posiadające stosowne uprawnienia do montażu rusztowania ustawiają je na budowie i przekazują do użytkowania na podstawie protokołu przekazania rusztowania do użytkowania.

Rusztowania ramowe są rusztowaniami systemowymi, w których (według normy PN-M-47900-3) „podstawą” jest rama przestrzenna lub płaska, stawiana na podłożu, mająca taki rozstaw punktów podparcia, który zapewnia stateczność zmontowanego na nim rusztowania. Pozwalają one na bardzo szybkie i pewne obudowanie konstrukcji budowlanych, a przy użyciu dodatkowych akcesoriów (wsporników, dźwigarów, daszków itp.) rusztowania umożliwiają obudowę obiektów o skomplikowanym kształcie. Ponadto rusztowania ramowe dają sposobność budowania różnego rodzaju platform podsufitowych, scen, konstrukcji wspierających lub nośnych, np. dla reklam, regałów, stanowisk kamer telewizyjnych, trybun okolicznościowych ustawianych w miejscach imprez rozrywkowych.

Głównym i podstawowym przeznaczeniem rusztowania ramowego jest jednak wykorzystanie go do różnorodnych prac tynkarskich, inspekcyjnych, malarskich, izolacyjnych oraz czyszczenia elewacji (rusztowania o pomostach szerokości 0,7m). Rusztowanie tego typu wykorzystywane jest także do prowadzenia ciężkich prac budowlanych typu szalowanie, murowanie, umożliwiając magazynowanie na stanowisku pracy materiałów niezbędnych do prowadzenia tego typu prac (rusztowania o pomostach szerokości 1,0m).

Do budowy rusztowania używa się pomostów roboczych drewnianych lub stalowych, których dopuszczalne obciążenie wynosi do 5 kN/m2 (500 kG/m2).

Rusztowania ramowe zachowują stabilność i stateczność dzięki zastosowaniu stężeń pionowych ukośnych oraz systemu kotw mocujących rusztowanie do konstrukcji budowli.

Produkowane przez takie firmy jak Plettac, Altrad-Mostostal, Layher czy Thyssen Hünnebeck rusztowania ramowe charakteryzują się podstawowym rozstawem podłużnym ram 3,0m i 2,5m oraz standardowymi rozstawami poprzecznych stojaków ram 0,7m i 1,0m.

Schemat rusztowania (Layher)
rysunek 1

Siatka konstrukcyjna rusztowania tego typu (rysunek 1) umożliwia zamocowanie pomostów co 2m w pionie (rama standardowa h=2m) oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokości kondygnacji przy użyciu ram wyrównawczych.

Szerokość pomostów wynosi 0,7m, zaś długości pomostów to 2,5m (Layher i Altrad-Mostostal 2,57m) i 3,0m (Layher i Altrad-Mostostal 3,07m).

Popularność rusztowań ramowych elewacyjnych wypływa głównie z szybkiego tempa ich montażu i demontażu oraz dużej wydajności pracy przy tych procesach. Elementy rusztowania mają masę, która pozwala na ręczne ich przemieszczanie i jednoosobowy montaż. Cechy te są niebagatelne dla ogólnych kosztów i tempa prac elewacyjnych.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej szczegółowej oferty, a także do kontaktu.

 

Sprzedaż i wynajem rusztowań, szalunków i akcesoriów budowlanych.