Projektowanie rusztowań i szalunków

Sprawdź możliwości Eurosprzętu

Przygotowujemy projekty szalunków stropowych, szalunków ściennych oraz różnego typu rusztowań, zależnie od Państwa potrzeb i wymagań. Korzystamy z przygotowanego specjalnie dla naszej firmy oprogramowania.


montaż rusztowania

Wszystkie projekty spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących sprzętu rusztowaniowego.

Normy i przepisy dotyczące rusztowań:

PN-M-47900-1:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.”

PN-M-47900-2:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”

PN-M-47900-3:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

PN-M-47900-4:1996 Norma dot. elementów złącznych (złącza krzyżowe i wzdłużne).

PN-81/B-03020 Norma dot. ustalenia nośności podłoża.

Dz.U. Nr 13/72 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferowane przez nas rusztowania mają certyfikat na znak „B” bezpieczeństwa, wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Usługa projektowania jest naszą dodatkową ofertą . Na rynku działamy bowiem przede wszystkim jako wypożyczalnia rusztowań i wypożyczalnia szalunków . Zachęcamy do sprawdzenia głównie naszych rusztowań ramowych  i szalunków stropowych.

Sprzedaż i wynajem rusztowań, szalunków i akcesoriów budowlanych.